6 | 7 | 8 en 13 | 14 | 15 december 2024

RAM een Nachtelijke Expositie


vrijdag 20 november 2020

RAM is een nachtelijke expositie met als startpunt een oude schapenboet op steenworp afstand van het voormalig eiland Schokland (werelderfgoed) en het bekende architectuurdorp Nagele in de Noordoostpolder.

 

Met RAM wordt gerefereerd aan de geschiedenis van de plek waar vroeger schapen werden gehouden. Er wordt werk gepresenteerd van kunstenaars die zich verhouden tot de plek, zijn omgeving, geschiedenis of toekomst.

Deelnemende kunstenaars: Albert Geertjes, Elena Redaelli, Denis Oudendijk, Karin van der Molen, Liset Moerdijk, Marjan Laaper, Niels Post, Pat van Boeckel, Pim Palsgraaf, Robert Roelink, Rolina Nell, Sigrid Hamelink en Wies Noest.

In de donkerste tijd van het jaar laat de Noordoostpolder zich op bijzondere wijze zien.

Twee weekenden lang zijn boerderijen verlicht over een route van 35 km die je het beste

per auto kunt afleggen. De Verlichte Boerderijenroute Noordoostpolder is aangegrepen als aanleiding voor deze nachtelijke expositie, waarmee een presentatie mogelijkheid wordt gecreëerd binnen de RIVM-richtlijnen.

 

RAM start bij Havenweg 22 in Nagele, gaat door over de Ramsweg en eindigt onder de

Ramspolbrug. RAM is een route van ongeveer 6 km als onderdeel van de Lichtroute

Noordoostpolder, langs het werk van dertien kunstenaars, die per auto kan worden

afgelegd.

 

RAM als onderdeel van de Verlichte Boerderijenroute Noordoostpolder, kan gereden worden op 11, 12 en 13 december en in het weekend van 18, 19 en 20 december 2020 van 16:30 - 22:00 uur.

 

RAM is een initiatief van id11 in samenwerking met Prins te Paard en ReRun Producties met ondersteuning van de Verlichte Boerderijenroute Noordoostpolder en het Cultuurmakersfonds.

 

www.id11.nl

 

Facebook evenement:

https://www.facebook.com/events/338806363978401

 

Deelnemende kunstenaars:

Denis Oudendijk

Titel: Polderlijnen

Locatie: Hoek Sluitgatweg en Havenweg (linkerkant)

Een lichtinstallatie die een dialoog aangaat met de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder, de verkaveling en de hoogspanningsmast.

Denis Oudendijk is onderdeel van het architectencollectief Refunc. Refunc is een onderzoekslaboratorium dat onderzoek doet naar hoe ruimtelijk te ontwerpen met zo min mogelijk toegevoegde energie. Het werk voor RAM is in ontwikkeling en zal op locatie pas zijn echte vorm krijgen als resultaat van lokaal experiment en onderzoek.

www.refunc.nl

 

Marjan Laaper

Titel: Encounter

Locatie: Havenweg 22 (rechterkant)

Een Bengaalse Oehoe geprojecteerd op een grote loods in het weidse landschap. De natuurlijke schoonheid van de vogel en zijn aanwezigheid in dit uitgestrekte gebied geven het werk een magische sfeer. Het werk verbindt "het natuurlijke" en de “door de mens gemaakte omgeving’ tot één scène.

Als de Uil met zijn rug naar de toeschouwer toe zit, is in zijn verenpak een patroon te zien, dat een gezicht lijkt te vormen. Als de uil zich omdraait, tasten zijn fel oranje ogen de omgeving af en kijken de toeschouwer aan. De videoprojectie is vanuit één standpunt genomen, zodat de vogel bijna een standbeeld of ornament lijkt te worden in het landschap.

Marjan Laaper is gespecialiseerd in grootschalige videoprojecties, installaties en kunstopdrachten in de openbare ruimte. Haar werk was zowel nationaal als internationaal te zien in diverse kunstcentra en Musea.

www.marjanlaaper.com

 

Pat van Boeckel

Titel: Angustia

Locatie: Parkeerplaats Schokkerhaven

Meer dan 75 jaar na de sluiting van de dijk komt het water voor even terug over de dijken in deze video installatie geïnspireerd op het gedicht Angustia van Slauerhoff.

Pat van Boeckel is een internationaal werkende documentairemaker, regisseur en videokunstenaar. Zijn video installaties bevinden zich in het spanningsveld tussen een wereld die zowel globaliseert als vervlakt en een wereld die heterogeen en in verandering is. In zijn documentaires en videokunst onderzoekt hij onder meer zingeving in de moderne tijd en hoe wij ons verhouden tot de natuur.

www.patvanboeckel.nl

 

Niels Post

Titel: Spam

Locatie: Vlak na Ramsweg 23 (rechterkant)

Een hout gezaagde tekst uit de e-mail spambox van de kunstenaar, die de actualiteit

weerspiegelt en de huisjes van Schokkerhaven, die net boven de dijk uitkomen, in een ander licht zet.

Niels Post is beeldend kunstenaar en actief als mede-oprichter van Trendbeheer.com. Zijn werk is wereldwijd te zien geweest op videofestivals, tentoonstellingen en als zelfinitiatief in de openbare ruimte. Spam, computer gegenereerde tekst die niemand wil maar die overal opduikt, vormt de laatste jaren het basismateriaal van zijn beroepspraktijk. Post gebruikt het voor interventies op leegstaande winkelramen, wandsculpturen en ruimtevullende installaties.

www.nielspost.com

 

Sigrid Hamelink

Titel: Lichthuis

Locatie: Tegenover Ramsweg 22 (rechterkant)

Het lichthuis is een baken van waar de omgeving afgetast wordt in alle richtingen. Een mensfiguur met een passer van twee lichtlijnen, lijkt de eigen maat en plek in de oneindigheid te peilen en te onderzoeken.

In het duister is plaatsbepaling van levensbelang. Niet alleen voor de zeelieden van vroeger tijden, maar ook voor de pioniers in de polder, was het markeren van een plek een vereiste om zeker te zijn van een behouden thuiskomst. Ook voor de huidige bewoners van de polder zijn markeringen in het landschap van wezenlijk belang om een gevoel van thuis en identiteit van een plek te ondervinden. In een wereld die steeds verandert, is een gevoel van ‘thuis zijn’ ook aan verandering onderhevig. De eerste polderbewoners vonden een thuis in de uitgestrektheid van zeeklei en lucht. Hoe is dat nu en hoe zal dat in de toekomst zijn?

www.sigridhamelink.nl

 

Pim Palsgraaf

Titel: Multiscape 20

Locatie: Vlak na Ramsweg 21 (rechterkant)

Het wankele evenwicht tussen mens en natuur. Het hert, wat hier als een metafoor is gebruikt voor de natuur, lijkt te bezwijken onder het gewicht van de stad. De stad die zich als een gezwel uit het hert omhoog woekert zal ten onder gaan als druk op de natuur te groot wordt.

Pim Palsgraaf haalt zijn inspiratie uit de frictiezones en de rafelranden van de stad. De plekken waar niemand komt, die vergeten zijn, en soms verdekt liggen te wachten op een nieuwe bestemming. Hij maakt donkere bouwsels die samen uitgroeien tot een verlaten stad die zweeft boven de hoofden van bezoekers. Een onheilspellend gevoel maakt zich meester van iedereen die zich bewust is van wat zich bovenin de etalage afspeelt.

www.pimpalsgraaf.nl

 

Elena Redaelli

Titel: The Journey

Locatie: Na Ramsweg 18 (rechterkant)

Aries, ofwel het sterrenbeeld Ram, is een sterrengroep aan de nachtelijke hemel. Die constellatie was het uitgangspunt voor deze textiel-installatie van Elena Redaelli.

De laatste reis van Dante’s Inferno opent met een sterrenhemel en de diepte van haar mysterie in de oneindige ruimte. Het licht van de sterren brengt kennis en bevrijding na de reis door de krochten van de aarde. Dit kunstwerk is gemaakt in deze pandemietijd, waarin reizen aan banden is gelegd. Het wil ons in de eindeloze ruimte laten kijken. Naar de sterrenhemel en een sterrenstelsel dat symbool staat voor verbinding met anderen, maar ook met de hemel, de nachtinsecten, de wildernis…

Elena Redaelli is een Italiaanse textiel- en milieukunstenaar die tussen Europa en Azië leeft en werkt. Haar werkpraktijk is gebaseerd op textiele sculptuur en installatie gecreëerd door een diepe relatie met plaats en de samenleving. Ze onderzoekt textiel als drager van betekenis, vanwege het potentieel om verhalen te vertellen, verbindingen te leggen, zich te verhouden tot mensen, plaats, traditie en geschiedenis.

www.elenaredaelli.wixsite.com

 

Robert Roelink

Titel: wolk

Locatie: Ramsweg 16D (linkerkant)

Zijn werken bestaan vaak uit hedendaagse materialen als huishoud plastic, acryl en tape. De kunstenaar heeft een week lang gewerkt aan deze installatie op de boerderij. Op deze locatie heeft hij zijn nieuwe werk willen laten verhouden tot de plek, zijn omgeving, de geschiedenis en de toekomst. Volgens de kunstenaar staat alles met elkaar in verbinding.

Wanneer je de verbindingen zoekt kunnen wij onszelf ontwikkelen.

Robert Roelink is op zoek naar verschillende beelden die te maken hebben met een nieuwe verlichting van ons mens-zijn. Hij probeer kunst te maken die de hedendaagse cultuur bloot legt. Deze thema’s zet hij tegenover de kracht van de natuur, die ons altijd zal overleven, op zoek naar nieuwe hoop.

www.robertroelink.com

 

Karin van der Molen

Titel: De kudde

Locatie: Na Ramsweg 14 (rechterkant)

Tussen de rechte polderlijnen duikt er een kudde van roze grazers op. Bij nader inzien zijn het buizen, kleinere en grotere pijpen die als een industriële wildgroei uit het gras omhoog steken. Ze zijn net als de rest van de polder ‘man-made’. Als installatie in het landschap zetten ze een vraagteken bij de macht van de mens over de natuur.

Karin van der Molen is gefascineerd door processen van groei, natuurlijke en kunstmatige. Ze gebruikt informatie over die processen als uitgangspunt en inspiratie voor haar beeldende werk. Eronder verscholen liggen de vragen naar hoe en waarom iets groeit, hoe het uit de hand loopt, en of het de ontwikkeling van iets anders verandert of verhindert.

www.karinvandermolen.nl

 

Wies Noest

Titel: Being Here

Locatie: Ramsweg 12 (linkerkant)

Haar werkkamer ligt boordevol vliegerdoek, linten, snippers, rollen en restjes genaaide onderdelen. In een zoektocht ontstaan haar opblaasbare objecten Met steeds wisselende combinaties van deze objecten reageert ze op de specifieke mogelijkheden van de locatie.

Wies Noest werkt aan langlopende projecten, waarbij ze een collectie opbouwt met steeds weer nieuwe elementen. De collecties bestaan uit objecten van textiele materialen die in verschillende combinaties worden toegepast in installaties. De installaties worden geplaatst in de natuur, in gebouwen en in stedelijke gebieden.

www.wiesnoest.nl

 

Albert Geertjes

Titel: Crack in Progress

Locatie: Ramsweg 6A (linkerkant)

Glas puilt uit de ramen van deze auto en verleidt het publiek de ongemakkelijke schoonheid te zien van destructie en verval.

Albert Geertjes kijkt en denkt als een dichter. Hij kent de dingen een karakter toe, een verhaal, een ziel. Zijn werk ontstaat uit het gesprek met zijn materiaal: het ruwe glas, het gladde koper, het koude staal, de oude stam, de steen die vraagt om hereniging met zijn contramal. Geertjes werkt vanuit een verbondenheid met de dingen en maakt zichtbaar wat er al was: de verborgen mogelijkheden.

www.geertjes.nl

 

Rolina Nell

Titel: Licht

Locatie: Ramsweg 3

Licht is een installatie geïnspireerd op het beeld van Maria als moeder maagd met kind. De installatie Licht bestaat uit drie levensgrote rugaanzichten van hedendaagse jonge vrouwen die een pop vasthouden. In deze expositie wordt één van de drie vrouwen getoond. Maria was, of is nog steeds, in de rooms-katholieke traditie een ambigu religieus symbool: vrouwen konden / kunnen niet voldoen aan het geïdealiseerde beeld van moeder maagd. In het werk Licht, lijkt de vrouw ambivalent ten opzichte van het moederschap. Een worsteling tussen waarden, idealen en gedrag.

www.rolinanell.nl

 

Rolina Nell

Titel: ‘ t wasgoed

Locatie: Ramsweg 2

De installatie ’t wasgoed laat vrouwen zien in Walcherse klederdracht wapperend aan de knijperloze waslijn. Net als vroeger, ouderwets vastgedrukt tussen het gedraaide touw en geplaatst voor een Zeeuwse boerderij. Het intrigeerde Rolina dat sommige vrouwen, die mee kwamen met hun man naar de Noordoostpolder, vasthielden aan hun traditionele kleding. Klederdracht als expressie van identiteit, en als vertrouwd ‘houvast’ in een onbekende wereld.

Ze plaatste ’t wasgoed voor een Zeeuwse boerderij, een langgevelboerderij die voornamelijk bewoond werd door boeren die uit Zeeland afkomstig waren. Het Zeeuwse eiland Walcheren werd in het najaar van 1944 onder water gezet. Toen het eiland later weer droog viel was er voor een groot aantal boeren geen plaats meer. Deze Walcherse boeren kregen plek in de Noordoostpolder.

www.rolinanell.nl

 

Liset Moerdijk

Titel: Hoog over

Locatie: Ramspolbrug

Op de plek waar in 1949 de grootvader van Liset met zijn schaapskudde de eerste voet op de dijk zette, raast nu het verkeer hoog over de Noordoostpolder in en uit. Het koperkleurige lichtwerk onder het viaduct herinnert aan de grazende schapen op de dijk.

De Zeeuwse schaapherder deed er bijna twee dagen over om met zijn kudde per trein vanaf Goes naar Kampen te reizen. De laatste 12 kilometer naar Ramspol deden ze te voet. Bij de Ramspol aangekomen deed de brugwachter snel de brug omhoog. Hij had namelijk van hogerhand de instructie gekregen om geen schaapskuddes in de polder toe te laten. Schaapherder Moerdijk liet hem in plat Zeeuws weten wat hij daar van vond: hij kwam op uitnodiging van diezelfde hogere hand. En belangrijker nog: hij kwam niet voor de polder. Hij kwam voor d’n Diek!

Liset Moerdijk, kleindochter van de schaapherder, maakt nu samen met partner Rutger Bergboer onder de naam Prins te Paard locatietheater vanuit de oude schaapskooi aan de dijk. In hun werk zijn de verhalen van het landschap altijd het uitgangspunt.

www.prins-te-paard.nl

 


Meer nieuws
Top <h4>lichtroutenoordoostpolder.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/home">Welkom</a></li> <li><a href="https://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/geschiedenis">Geschiedenis</a></li> <li><a href="https://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/route-overzicht">Editie 2024</a></li> <li><a href="https://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/routekaart">Route 2024</a></li> <li><a href="https://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/audiotour">Audiotour</a></li> <li><a href="https://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/sponsors">Sponsors</a></li> <li><a href="https://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/foto">Foto's</a></li> <li><a href="https://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/contactgegevens">Contactgegevens</a></li> <ul>